SENESTE INDLÆG

Kære Søs eller Kombilægen! Jeg har kæmpet med en overvægt i mange år,...
Hej Søs. Min datter, har siden hun var barn haft ekstremt tør og skællende...
Hej Søs, HJÆLP - jeg tror jeg har fået "sengelopper" For første gang...
Hej Søs... Forebyggelse af soleksem kan det afhjælpes med betacaroten og...
Hej Søs! Jeg har for nylig fået konstateret slidgigt i begge knæ. Har lige...
 Hej Søs,
Har du et bud på om man kan anvende andre...

NYHEDER

/ 15-03-2020 / af: Søs Wollesen / Tip en ven  


CORONA-VIRUS; COVID-19; SARS-CoV-2….

Hvad er….?

Der findes forskellige coronavirus (en familie af virus), som kan medføre sygdom hos mennesker, i de hyppigste tilfælde er der tale om milde forkølelser, men i særlige tilfælde kan de medføre mere alvorlige infektioner i luftvejene.

Den type, der omtales som den nye coronavirus, der lige nu drøner verden rundt har fået navnet SARS-CoV-2 og den medfører en luftvejsinfektion, der lyder navnet COVID-19 (man siger ligeledes at ny type coronavirus COVID-19)

Hvordan smitter den?

Udbruddet spreder sig ved person-til-person smitte. Smitte sker hovedsageligt ved direkte dråbespredning fra nys eller host eller ved indirekte kontakt (…næsen løber med en enkelt dråbe…tørres af med et par fingre…og følges ikke op af håndvask og sprit, for man skulle åbne en dør. Håndtag).

Der er set smitte til sundhedspersoner og smitte mellem familiemedlemmer og til andre kontakter.

Ligeledes kan der ske smitte ved tæt kontakt med en person, der har udviklet symptomer på en infektion. Der er tale om kysse- og sovekontakt.

Det er endnu ikke helt afklaret, hvorvidt smittede kan smitte andre hvis man ikke selv har tegn på sygdom i luftvejene med f.eks. hoste, åndenød og feber, men undersøgelser peger på, at det er personer med tegn på sygdom i luftvejene, der er årsag til langt størstedelen af nye tilfælde.

Hvad medfører den….?

Under normale omstændigheder giver en coronavirus-infektion mildere forkølelses- og influenzalignende symptomer, og med overvejende symptomer fra de øvre luftveje, men COVID-19 opfører sig anderledes og medfører et mere atypisk forløb, og i de fleste tilfælde angriber den de nedre luftveje (lungerne). I de mere alvorlige tilfælde kan den medføre sepsis (blodforgiftning), meget svær åndenød (ARDS) og hvor lungerne ikke kan optage den mængde ilt som kroppen har brug for, samt i sidste instans kan COVID-19 udløse multiorgansvigt og død. MEN…..Det er i de meget alvorlige tilfælde, og er overvejende set hos ældre kronisk syge, svækkede og immun-undertrykte patienter, der forud for smitte med COVID-19 var moderat til svært syge på grund af deres kroniske sygdomme.

Inkubationstiden (tiden fra en person bliver smittet, til vedkommende får symptomer) er 2-14 dage, i gennemsnit 5-6 dage.

De beskrevne symptomer er feber (fra let til meget høj, og hos et fåtal er der ingen temperaturforhøjelse), tør hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og moderat til svær åndenød.

Hvor står vi……?

I skrivende stund er der 59 officielt registrerede smittede personer i DK, 2 på Færøerne og den første, der blev testet positiv med COVID-19 er raskmeldt 5.3.2020. Seneste opdatering mht. karantæne er på 700 personer, og der er testet 1022 personer i DK.

Sundhedsstyrelsen forventer at antallet af smittede fortsat vil stige i DK. 

Hvad skal og kan du gøre….?

Der huserer en del ”angiveligt COVID-19 helbredende behandlingsforslag rundt i diverse grupper etc. Det er faktisk i min optik mega tarveligt. For det er så forståeligt, at alle vil gøre det bedst muligt for én selv og ens nærmeste, men kan også betyde, at man så ikke hele tiden følger Sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger……for man er jo sikret mod smitte!

Der er ikke på nuværende nogen verificeret behandling for eller mod COVID-19. Der er faktisk fortsat en del ubekendte elementer omkring denne sygdom. Der arbejdes på højtryk i forhold til at udvikle en vaccine, men den skal endeligt testes og godkendes det tager tid. Ene og alene af sikkerhedshensyn til modtagende patienter. 

1. Så derfor spring ikke bare på alt du hører eller læser om. 

2. Ansigtsmasker og/eller mundbind? Ja personer, der kan formodes at være smittede, sundhedspersonaler og i de enkeltstående situationer, hvor en svækket, kronisk syg person skal transportere sig eller opholde sig i længere tid i et rum med mange mennesker ellers ikke! Vigtigt at ansigtsmasker og mundbind er tilgængelig til de rigtige situationer.

3. Udfør lidt hyppigere og måske grundigere håndhygiejne end vanligt. Overvej knus, kram, håndtryk i de situationer, hvor du kan komme i tvivl om mulighed for smitte. 

4. Håndsprit klart relevant, når du er ude fremmede steder og er i nærheden af mange fremmede. (Håndtryk er en større smitte-spreder end et håndtag). Håndsprit desinficerer, men det kan ikke trænge igennem snavs. Så vask hænderne ved synligt snavs. Håndsprit er mere effektivt overfor mikroorganismer ala virus end håndvask, hvis det bruges rigtigt. Følg vejledningen.

5. Luft grundigt ud i alle rum, og hvis man er flere samlet (hvis muligt). Det er ikke undersøgt mht. COVID-19, men er altid en god ide, at udskifte luften i rum hyppigt. 

6. Kan du styrke dit immunforsvar her og nu? Nej, det er ikke så sandsynligt, at det kan ske over natten, men du kan til alle tider søge at sikre din krop og dens funktioner bedst muligt. Mit vanlige fokus: styrk tarmfloraen, for det stærkeste immunrespons på potentielle patogener stammer fra tarmsystemet. Kostfibre, mælkesyrebakterier og fermenterede fødevarer er basis og dernæst groft, mørke-grønt, samt pigmenterede (stærkt farvede) fødevarer (grønt, frugt og bær) og rigeligt af det. Toppet med rigeligt rent vand henover de vågne timer. Så får din tarmflora gode forhold at arbejde under og dermed bidrage til et stærkt immunforsvar, men det kan ikke gøre det alene. Gå ture i vind og vejr - varmt påklædt, for så motionerer du også dit immunforsvar. En god mundhygiejne er væsentlig for dine slimhinder i munden og dets forsvar. 

7. Kombinerer du alle ovenstående punkter, så viser du respekt for det som pågår i verden inklusiv Danmark, dig selv, dine nærmeste og i lige så høj grad alle du kommer i nærheden af!

Hvordan skal man forholde sig, hvis man skal besøge en person på et plejecenter eller hospital/sygehus?

Vis omsorg for den syge, svækkede eller ældre medborgers ve og vel!

Vær bevidst om din rejse-historik (Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside for opdaterede risiko-områder) og tag ingen chancer, og vær ligeledes bevidst om dine omgivelser og eventuelle ”smittede”.

Min klare anbefaling vil være, at man er ren, nyvasket og iklæder sig helt rent tøj inden besøget. Vask hænder ved ankomsten og anvend dernæst håndsprit. Vil altid være tilstede de nævnte steder.

Det er ikke studiemæssigt undersøgt, men er sund fornuft.

Møder og tilsvarende forsamlinger?

Alle har en forventning om, at man da følger myndighedernes anbefalinger og retningslinjer. Fordi du gør det er det ikke ensbetydende med, at alle andre gør det!

Det er fuldt ud på sin plads, at indlede et møde med at tale om det alle taler og læser om, nemlig risikoen for smitte med coronavirus’en SARS-CoV-2, der kan medføre COVID-19.

Mødelederen kan helt på sin plads indlede med at bede alle overveje:

1. Rejse-historik inden for den sidste måned – så er man helt sikker på, at være fri af en inkubationstid (der for nogen kan være længere end de angivne 2-14 dage).

2. Kontakt til registrerede ”smittede” – siddet i samme lokale i mere end 2 timer eller stået i en afstand af ca. 2 meter og talt med en person ansigt til ansigt i ca. 15 minutter.

3. At alle overvejer hvordan de hilser på hinanden.

4. At anvende håndsprit på relevante tidspunkter i relation til mødet eller lignende.

Så er det overstået, og det flere vil sidde og tænke på, er sagt højt.

De fleste har, og med rette, en forventning om, at man passer på hinanden og viser hensyn. Faktum er bare, at det som sker i medierne, ved kaffemaskinerne, i kantinen (hvis den holder åben…) og helt generelt deler vandene en anelse. For der vil til alle tider være personer, der vil anse restriktioner, anbefalinger, vejledninger og henstillinger for at være et udtryk for hysteri og vil ikke nødvendigvis følge ovennævnte. Kan indebære en smitterisiko for potentielt syge og svækkede.

Vær ikke bange for ”den nye coronavirus”, men hav respekt for den, da der endnu er en del ubekendte elementer omkring dens udvikling og ageren i vores kroppe. Viser du SARS-CoV-2 respekt, så viser du samtidig dig selv og andre respekt.

Tilføjelse foretaget d. 13.3.2020

De sidste dages udvikling, og et DK som er lukket ned, medfører helt naturligt endnu flere spørgsmål.

Jeg kan ikke besvare dem alle (for jeg ved det ikke), men vil søge at afklare nogle af dem.

Du har symptomer på en luftvejsinfektion = (feber), hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og måske lidt åndenød – mistanken bliver rejst om COVID-19 (sygdommen)

Milde symptomer – skal du forblive i dit hjem og følge de offentlige vejledninger om hygiejne din egen og dine omgivelser

Observer dine symptomers udvikling, begræns så vidt muligt fysisk kontakt, bliv inden døre (luft rigeligt ud) – andre må handle for dig. Et mildt forløb vil typisk vare 4-7 dage, og 24 timer efter symptomophør er du raskmeldt – intet behov for podning/test

Du skal IKKE møde op i lægepraksis, akutklinikker eller på sygehus/hospital, men benytte dig af telefonen til enten din egen læge i åbningstiden eller lægevagten, eller 1813 (Region Hovedstaden) ved forværring af symptomerne

Lægelig visitation, hvis eller om der er behov for indlæggelse eller anden relevant lægelig kontakt – du vil blive informeret om hvordan det skal foregå

Familien – dine nærmeste må gerne (Jvnf. STPS) må gerne arbejde, hvis de ikke arbejder med personer, der tilhører en risikogruppe (ældre, kronisk syge etc.) MEN det er op til arbejdsgiveren at træffe den afgørelse medmindre at jeres praktiserende læge (hvis du/I har været i kontakt) er kommet med anvisninger

Igen – begræns din fysiske kontakt til dine nærmeste og sørg for at I alle holder den gode hygiejne i hævd – inkl. afspritte toilettet, da det er påvist at kunne smitte ved den fæko-orale vej (lyder mindre grumt end via afføring)

Du er sat i karantæne, men har ingen symptomer

Du modtager (formentlig) et brev fra Styrelsen fra Patientsikkerhed med oplysning om tidsrummet for din karantæne – 14 dage

Der er oplyst tlf. nummer, hvis du har spørgsmål – hvad de fleste klart vil have, MEN….. med den udvikling, der er sket de seneste dage, så søg først svar online – på de offentlige myndigheders hjemmesiderTro IKKE på alt du læser på andre sider, grupper, opslag etc., for der er ikke altid belæg for det som står! Beklager – men jeg/vi har fået mange spørgsmål de seneste dage, og diverse informationer, konklusioner og forslag kan give mere usikkerhed og vække frygt end, der er behov for.

Det er ikke relevant at pode dig og du vil med stor sandsynlighed ikke blive tilbudt, at blive podet. Jeg/vi forstår helt klart ønsket om at være ”sikker” – ”har jeg det, for så er jeg sikker på ikke at få det senere….”, men intet behov for det.

Oprethold karantænen som oplyst – lad være med at invitere gæster til dit hjem. Du skal heller ikke bare lige gå ned for at handle og du skal heller ikke lige….. Du er i karantæne i 14 dage. Punktum :-)

Begynder du at udvise symptomer på en infektion i de øvre luftveje (forkølelse; influenzalign. symptomer), men af mild karakter, så er det fortsat ikke relevant at pode. 24 timer efter total symptom-ophør er du raskmeldt. En infektionsmedicinsk speciallæge, der er din kontaktperson under karantænen vil afgøre hvornår du er raskmeldt

Svære symptomer som en kraftig lungebetændelse, åndenød, svær hoste og tiltagende feber, da skal der tages kontakt til sundhedsvæsenet, da vil der blive taget stilling til behov for indlæggelse, og da vil en podning blive aktuel

Du har fået konstateret SARS-CoV-2 = corona-smittet

Dine symptomer afgør om der er behov for indlæggelse, men hovedparten af alle forløb er af mild karakter og behøver ikke indlæggelse

Du vil blive informeret om hvordan du skal forholde dig og hvad du skal være observant på – du vil blive regelmæssigt (ikke nødvendigvis dagligt) af en sygeplejerske eller en læge med infektionsmedicinsk speciale

Du bliver informeret om at kontakte sundhedsvæsenet telefonisk ved forværring

Du og nære kontakter vil blive informeret om, hvilke forholdsregler I skal følge mht. karantæne etc.

Sørg for socialdistancering til dine nærmeste, men sandsynligheden for at de har pådraget sig den – uden symptomer – er meget sandsynlig

Oprethold rigtig god håndhygiejne (håndvask med sæbe og varmt vand), daglig rengøring med almindelige rengøringsmidler af særligt toilet, bad og køkkenområde, men generelt alle rum, hvor du som ”den smittede” opholder dig. Toilet og bad vil det være hensigtsmæssigt at du selv rengør efter brug – reducerer smitterisikoen

Håndklæder, sengetøj og dit undertøj henstilles det til at det vaskes ved min. 80 gr (av av for undertøjet, hvis du er kvinde :-) ) og alt andet tøj ved 60 gr (jogging etc. er at foretrække…tror jeg)

I øvrigt – læs de offentlige vejledninger grundigt igennem

Andet….

Én person, der har været smittet (konstateret ved en podning) med SARS-COV-2 (corona-virus) er raskmeldt og er tilladt udgang, så smitter de ikke mere

Der er en formodning om, at de som smitter mest er dem med flest symptomer (større virus-byrde)

Det er ikke umiddelbart påvist, at gravide som er smittede giver virus videre til deres fostre

Igen – udvis rettidig omhu og omsorg uden panik. Følg de offentlige myndigheders anvisninger og vejledninger

Prøv på den gode måde, at informere jeres børn og unge, for mange er forståeligt bange/bekymrede for dem selv, og i udtalt grad deres forældre – TÆNK, hvis der skete dem noget. Det her gælder endnu mere jer som har fået konstateret COVID-19 (sygdommen) eller SARS-CoV-2 uden eller med lette symptomer

Der er skiftet fra en inddæmningsstrategi (forsinke spredning) over til en afbødningsstrategi for at reducere effekterne af epidemi og for at sundhedssystemet kan følge med. Mange vil opleve et ”nedsat” serviceniveau fra deres egen læge (primærsektoren) og fra det øvrige sundhedssystem (sekundærsektoren) – men det er kun for nuværende og indtil vi har situationen helt under kontrol – alle er i gang :-) OG alle som har et regulært behov for sundhedssystemets hjælp – de får den!

Alle andre – lad os passe godt på os selv (iltmasken i flyet) og hinanden.

Selvom Danmark er lukket ned, så er du ikke forvist til dit hjem (medmindre at du tilhører en af ovenstående grupper), og kan derfor handle helt som vanligt og kun som du plejer. Næste-kærlighed er klart ikke at foragte, så hjælp gerne én, der kan tilhøre en risikogruppe. Klart! Der er mere end rigeligt på diverse lagre rundt omkring i landet – udmeldinger fra alle supermarkedsleverandører.Søs Wollesen

Læge og forfatter


FLERE NYHEDERARTIKLER

Kun for kvinder
Menstruationssmerter og ”kur”
Læs mere
Børn og unge
Døden er os’ en naturlig del af livet!
Læs mere
Medicin
Celleforandringer er ikke ensbetydende med kræft.
Læs mere
Opskrifter
Fennikelsalat
Læs mere
Træning
TRÆNING, PRÆSTATION OG OPTIMERING
Læs mere